ENERGI, TRÆNING og BEVIDSTHED

SUNDHED - I ALLE ALDRE
 
               www.hsp-info.dk

 

8.00 KROP, SPÆNDINGER OG FØLELSER

Når krop og nervesystem leger sammen i bestemte bevægelser, påvirker det psyken. Sådan er det.

Psykoanalytikeren C.G. Jung, som du kan læse mere om i denne artikel (åbner i nyt vindue), mente, at der er en sammenhæng mellem krop og psyke - men at denne sammenhæng ikke fungerer rent mekanisk. Jung kunne heller ikke formulere de lovmæssigheder, der ligger bag en dyb og total afspænding og overgivelsen til Guds helbredelse.

Samspillet mellem sjæl og krop kan give mange overraskelser; det udtrykker sig på nærmest mystisk og i hvert fald ofte på uventede måder. Men optræning af krop og nervesystem har et potentiale for at bidrage til sjælens helbredelse (eller med vores moderne begreber: indre vækst, psykisk og åndelig udvikling).

Problemet med megen træning - om det er styrke- eller cardio- eller andet konkurrenceagtigt - er, at det let fører til en slags forhærdelse eller forråelse. Den hårde træning forstærker de gamle spændinger, hæmningerne og eventuelle følelsesmæssige blokeringer. Uheldige strukturer bliver yderligere cementeret af det koncentrerede arbejde, og de gamle mønstre brændes dybre ind i nervesystemet. Kroppen bliver mindre sensitiv.


Der er sammenhæng mellem sjælens følelses- og stemningsliv og kroppen som helhed. Kraftige følelser kan opleves som bølgende, pulserende bevægelser, der flyder henover huden og nedenunder gennem muskulaturen, leddene, bindevævet og sågar organerne. Det er sundt og naturligt, hvis ellers nervesystemet tillader den slags sensitivitet.

Vi nordeuropæere (germanere) er dog hæmmede i forhold til de mere spontane følelsesudtryk og -oplevelser. Spørgsmålet er, om det er noget man kan/bør prøve at ændre; alle folkeslag lader til være lidt forskelligt skruet sammen, hvad angår krop/psyke, følelsesreaktioner og sågar spiritualitet.

Man skulle kunne mærke/sanse

Lægen og kropsterapeuten Alexander Lowen beskrev følelser som noget, man mærker i kroppen. Kan man ikke sanse sin egen krop, så kan man heller ikke mærke sine følelser.

Mange taler om følelserne, men det kommer ofte fra hovedet og er tanker - og det er ikke følelser.

Misbrug kan trække på denne mekanisme: Propper man sig dagligt helt overdrevet med mad og alkohol, så er kroppen konstant beskæftiget med at fordøje og nedbryde al den (overflødige) næring. På den måde bliver der slet ikke overskud eller plads til at føle noget som helst. Grådighed og overforbrug er effektive som bedøvelse. Det samme gælder hård træning.

Denne problematik, vores tilvænning til et ofte lettere ambuteret og ufuldkomment følelsesliv - har været centrum for udviklingen af psykoanalysen og psykoterapien. Og grene af disse fag har taget forholdet mellem krop og psyke op.

Psykoanalysen

I 1970'erne var mange unge optaget af psykologi og psykoanalyse, og der var en fast vending: "Freud, Jung og Reich".

Freud, Jung og Reich var tre store pionerer, som havde hver sin lidt forskellige tilgang til mennesket og dets følelsesmæssige problemer. En kort beskrivelse følger.

Psykoanalysen blev sidst i 1800-tallet grundlagt af den jødisk-østrigske læge Sigmund Freud (1856 - 1939). Ham kan du læse mere om her (nyt vindue). Freud havde to meget fremmelige elever. Først den schweiziske psykiater Carl Gustav Jung (1875 - 1961) og senere den østrigske læge Wilhelm Reich (1897-1957).

Freud havde et meget nøgternt, nok nærmest ateistisk og i hvert fald lidt pessimistisk syn på menneskets problematiske psyke, mens Jung var meget religiøs/spirituel og vidtflagrende i sin psykologi.

Afsættet for tredjemanden, Wilhelm Reich, var det seksuelle i form af orgasmens funktion. Han var meget kropsorienteret og beskrev indgående de kropslige hæmninger, der er en direkte følge af et hæmmet følelsesliv. Wilhelm Reich var i øvrigt også politisk - han var kommunist, og det gav ham en masse problemer i USA, hvilket du kan læse om i en af de følgende artikler.

De kroniske spændinger

Føler et barn vrede, udgår der en impuls fra sindet til musklerne - fx i arme, skuldre, hals, nakke, kæbe. Meningen er, at nu skal der handles, også rent muskulært. Barnet demonstrerer sin afvisning rent fysisk.

Man er barnet oplært til (afrettet til) ikke at vise denne vrede, så standses impulsen, inden musklerne når at handle. Musklerne låses i en energimættet spænding. Spændingen kan efterfølgende udløses på forskellig måde - spark til en sten, snakken med sig selv osv. Så aftager muskelspændingen til det normale.

Kroppen er altså indrettet til at kunne spænde op, fx i vrede, og efterfølgende frigive spændingen og returnere til normaltilstanden.

Men udløses spændingen ikke (fx på grund af en familie, der ikke tåler vredesudbrud hos børn), og sker det igen og igen, så dannes kroniske spændinger.

Musklerne fleksibilitet nedsættes permanent - det bliver til et fast mønster, at vreden bremses i de samme låste spændingsmønstre. Dette kaldte Wilhelm Reich for en pansring, som altså er en kronisk blokering.

Fortrængte følelser

Når et sådant panser er etableret, vedligeholdes det helt automatisk.

Næste gang impulsen optræder, tilbageholdes den ganske ubevidst - barnet opdager slet ikke, at det bliver vredt, det mærker ikke længere vreden. Barnets kapacitet for at mærke sig selv er nedsat.

Vreden er hermed fortrængt. At noget er fortrængt, betyder det i praksis, at man har glemt det. Et barn, der har været misbrugt (og det kan sagtens være psykisk, det behøver ikke at være fysisk/seksuelt), vil i mange tilfælde fortrænge de følelser, der opstod ved overgrebene. Personen ved godt, "at der er noget galt". Han/hun føler sig anderledes, måske "udenfor" og måske "uværdig". Men hvad det er, der er galt, det ved man ikke.

Begrebet fortrængninger stammer fra Freud, læs her (nyt vindue)

Pointen er, at kroppen godt ved, hvad der skete i barndommen. Følelserne, som var ubærlige, er fortrængt og oplejret i de kroniske spændinger i bindevævet, som fastholder musklerne i stive og ufleksible mønstre.

Når en muskel eller muskelgruppe er blokeret, sker der ingen spontane bevægelser i den. Den er ikke særlig modtagelig for følelsesmæssige impulser - den reagerer kun svagt. Man kan heller ikke mærke fornemmelser i muskelområdet, man kan ikke mærke det. Kroppen kan godt bevæges, men det kan være svært genemføre nye bevægelsesmønstre - som fx dans - de afvikles stift uden glæde.

Pansringen

De blokerede muskler henstår i en permanent tilstand af låsning og "pansring", som Wilhelm Reich kaldte det.

Senere i livet fører disse pansringer ofte til smertetilstande. Der koster livsenergi at opretholde dem, så det generelle energiniveau er nedsat.

Når muskelgrupper på den måde har nedsat bevægelighed, påvirker det åndedrættet. For den fulde, totale ånding omfatter hele kroppen. Den ruller gennem alle muskler, bindevævet og leddene som en stor bølge. Så når enkelte muskelområder er blokerede, giver det også en dårligere åndedrætsfunktion, og dermed nedsat energioptagelse. Og den manglende evne til orgasme, som Reich beskrev.

Modsatrettede spændinger

Hvis du spekulerer over, hvordan pansringen egentlig fungerer, så følger her et eksempel.

For kropspansringen kan tydeligt ses i lemmerne (som underarme, overarme, lår, underben) og i de led, der omkranser lemnmerne (som skulder, albue, håndled, hofter, knæ, fodled mfl.).

Der er muskelgrupper på oversiden af lemmerne, og der er muskelgrupper, som trækker på undersiden.

Der skal være balance (og nærmest kærlighed) mellem de to muskelgrupper; det stiller krav til den nervemæssige koordination og bindevævets smidighed.

Skal menneskets bevægelser være rolige, harmoniske og energieffektive, skal de to modsatrettede muskelgrupper være koordinerede. Det nytter ikke, at musklerne på underarmenes oversider er mere eller mindre låste, eller at dem på undersiden er overspændte. Der skal være balance, når armene rækker frem, løfter op, trækker tilbage og ned osv. Hele tiden skal muskelspændingen ændres i de involverede muskelgrupper. Det træner man fx i taichi og i sensuel, ikke-konkurrencepræget dans.

Nedsat livsenergi

Psyken ønsker at "glemme - fortrænge - de stærke negative følelsesoplevelser. Derfor "fryser" muskulaturen til i kroniske spændinger, som dæmper følelsen og sansningen af kropsfornemmelser fra de pågældende kropsområder.

På det psykiske plan bliver resultatet mere fastlåste, hæmmede og ufleksible personlighedsstrukturer. Man bærer rundt med en masse psykiske "lig i lasten", og det koster meget psykisk energi at holde alle spændingerne på plads.

Ringe opladning

De kropslige spændinger hindrer den energiopladning, som er en normal følge af følelsesmæssige påvirkninger. Et velfungerende og rimeligt normalt spændt bækken kan fx rumme langt større seksuel opladning, end et sammensnøret bækken kan.

Kropsorienteret psykoterapi som bioenergetics prøver at bearbejde disse kropslige spændinger med bestemte krops- og åndedrætsøvelser. Det er dog ikke altid lige let at finde terapeuter i Danmark, som kan arbejde med dyb spændingsfrigørelse. Osteopati virker dog som en lovende terapiform.

Hengemte traumer

Lider man af massive muskelspændinger, så vil der være meget "psykisk stof" gemt i og under spændingerne. Der vil være fortrængte barndomsoplevelser - måske husker man ikke ret meget fra sin barndom (det er ikke ualmindeligt).

Der kan ligge megen skam og usikkerhed gemt i de blokerede led, og personen kan døje med en generel følelse af uværdighed.

Derfor vil arbejdet med kropsligt og mental afspænding (gennem afspænding, søvn, bøn og meditation) - over en årrække - kunne føre til en nødvendig omprogrammering af personlig attitude, reaktionsmønstre, relationer både i forhold til andre og til ens selvopfattelse. Det er et projekt, der tager år(tier), men som kan være ultraspændende og meget givende.

Et værdigt projekt

Ønsker du at få mere energi og større vitalitet, så kan du have som mål at vill arbejde med dine kroniske spændinger - for dem har du med garanti nogle stykker af. Og det er en hel anden form for arbejde end fx traditionel styrketræning.

Spændingerne opløses først "når de er klar til det". Det betyder, at du skal have en masse stress ud af din dagligdag og dit nervesystem. Du skal have tid og plads til blandt andet at sove godt og tilstrækkeligt. Der skal megen hvile til. Du skal spise sundt og med mådehold, og der skal skrues ned for alle stimulanser (kaffe, alkohol og alle former for speed-stoffer).

Under træningen skal du arbejde med opmærksomhed, bevæge dig langsomt, fordybe dig i små bevægelser og fokusere rigtig meget på åndedrættet. Og så skal du have tålmodighed; spændinger, som er opbygget og vedligeholdt gennem årtier, forsvinder ikke på et par måneder.

Du vil starte med at slippe spændinger ét sted i kroppen. Så vil et andet komme til. Det vigtigste er den første gang, du mærker at slippe en blokering. det er ligesom en udånding, hvor du måske mærker, at nu faldt det led på plads, sådan som det altid burde have været.

Det kan være en skulder, du altid har gået med trukket op. Ubalancerne fordeler sig i et mønster på tværs af kroppen. Når først du slipper lidt i højre side, kan du måske gå videre med et led på venstre side. Det kan også være, at du arbejder fra skulder ned mod albue - en kronisk spænding strækker sig over mange led og muskler. Det er som en hæmmende energimæssig sammensnøring. Der kan fx sidde en masse nervøsitet gemt i albueled, der er kronisk anspændte.

Ubalancer i bækken/hofte-området

Mange har ubalancer i hofte/bækkenområdet (tænk fx på bækkenløsning). Her sidder korsbenet måske lidt skrå, og sådan en skævhed har store følger for alle de omkringliggende muskler og led.

Arbejder du videre i kropsområdet, kommer du måske ind til at sanse den store transversus-muskel, den inderste, tværgående mavemuskel (M. transversus abdominis). Den holder hele bugområdet snørret sammen, og vi har ikke megen kontrol over den. Den er i brug hele tiden. Fx når du trykker på toilettet.

Transversus er egentlig to muskler; den har i hvert fald to halvdele, en højre og en venstre side. De går fra bagsiden af kroppen (hofteskål, læn og nederste ribben) frem og omkranser den nedste bughule til en seneplade forrest på maven (inderst, under de øvrige mavemuskler).

Har man en kronisk spænding i den ene halvdel af transversus, er der store følgevirkninger. En vedvarende blokering i fx højre side, vil påvirke højre hofteskål (og dermed skævtrække benet en smule), det vil trække korsbenet lidt i ubalance og trække i de nederste ryghvirvler. Disse ubalancer forplanter sig op gennem hele rygsøjlen, der ikke kan bevæge sig frit. Den vil hele tiden være lidt ude af balance.

Det ujævne (eller næsten manglende) træk fra den højre halvdel af transversus påvirker også organerne (tarmene), ribbene, brystkassen og åndedrættet. Det hele bliver lettere "forvredet" og energicirkulationen er ujævn.

Spændinger følges af psyken

Hvis man lokaliserer en nedarvet/kronisk spænding et sted i kroppen, så er der noget at arbejde med. Sådan en muskelspænding er kun ét aspekt af et stort kompleks af følelser, adfærdsudtryk, selvbilleder mv.

Det kan fx være svært for en voksen mand at indse, at han har store spændinger i hænderne og underarme. Der kan være masser af "dyb" frygt gemt i de hænder, og det er svært at få hul på.

Et langvarigt projekt

Den nære kobling mellem kroppens liv og følelseslivet gør, at et kropsterapeutisk forløb kan få store konsekvenser for hverdag og relationer. Kropspændingerne er tæt koblet til de følelsesmæssige blokeringer (hæmninger, neuroser mv.), og det gør projektet meget omfattende.

Kommer du frem til at løsne op for dit kropspanser, så er du tæt inde på din personlighed og på de traumatiske begivenheder, du har gennemlevet. Skal projektet lykkes, skal kunne spænde af og give slip på mange planer, og det tager lang tid og kræver masser af hvile og plads.

Ideelt set skal du komme frem til at kunne sanse/mærke spændingerne i din krops samlede muskelmasse - lige fra mellemkødet og op til toppen af kraniet. Wilhelm Reich lagde grunden for en række af de stærkeste psykoterapeutiske teknikker, man finder inden for gestaltterapi, primalterapi, den indisk/amerikanske Rajneesh/Osho-bevægelse samt Alexander Lowens bioenergetik.

Denne type teknikker vil fremprovokere dybe muskelafspændinger gennem en slags chok-behandling (fx "rebirthing"). Det var meget udbredt i 1970'erne og -80'erne. I dag er situationen anderledes, men behovet for frisættelse er ikke mindre.

Praksis

Det er ikke klogt og heller ikke særlig rart at skulle andre personer råd om deres liv. Men, ønsker du at komme til at leve et mere "autentisk" og ærligt liv i større overensstemmelse dine behov og muligheder, så kan man se på andres erfaringer.

Her er en håndfuld af de aktiviteter, der måske kan føre dig til en større "selvbesiddelse". Men husk, at du skal bearbejde "body-mind-systemet" fra flere vinkler, for at sætte processen i gang:

 • Kropsterapi som frigørende massage. Fx Body-SDS eller osteopati.
 • Udstrækning og bevidsthedstræning gennem Pilates mv.
 • Afgiftning (gerne faste) og kostomlægninger, udrensning.
 • Afstressning - mindre arbejde, mindre intensitet, mindre underholdning og færre aktiviteter.
 • Mere ophold i naturen, mere frisk luft.
 • Bøn og meditation.
 • Hvile - masser af hvile.

 • Erkendelse af egne skyggesider. Herunder tilgivelse og angring.

 • Accept af og forståelse for familiens og slægtens historie på godt ondt. Et kærligt, realistisk og afklaret billede af de enkelte personer og traditioner.

 • Hengivelse, overgivelse.
 • Dans. At være glad for livet, som det er.

  Det er nu en megetomfattende proces, der her forsøges beskrevet. Det er ikke realistisk - og heller ikke meningen - at man skal nå frem til en komplet realisering af menneskets samlede og fulde potentiale. Vi lever på en overbefolket og nedslidt klode, og vi er kun mennesker. Uanset om man kan lide tanken eller ej, så er vi underlagt "arvesynden" - det, at vi er født (skabt) meget ufuldkomne. Men de fleste har trods alt et potentiale for at vokse lidt her og der, og alle kan modnes mod en lidt større visdom.

  Lægevidenskaben

  De kroniske kropsspændinger kan give helt andre problemer, når lægen kommer ind over.

  Ganske almindelige smerter og helt naturlige humørudsving behandles pr. automatik med kraftige medikamenter. Det virker som om, at alt der forstyrrer produktiviteten og evnen til præstere, det skal bare fjernes - udraderes. Idealet er et liv uden smerter uden humørsvingninger - ja uden følelser, kan man næsten sige.

  Medicinsk behandling er nogle gange direkte ødelæggende for den mere ægte, helhedsorientere helbredelse, der i mange tilfælde er mulig. Og endnu værre kan det blive, når kirurgien aktiveres.

  Platfodet eller hvad

  Danskerne kroppe for ofte en elendig behandling, og det ser tit ud til at skyldes manglende faglig viden. Bare et lille eksempel; tidligere blev mange børn diagnosticeret som platfodede. De kunne så udstyres med specialsko og sålindlæg, der skulle korrigere for føddernes problemer.

  Hvis man ser på muskelspændingen i underbenet, så er platfodethed ofte udtryk for en manglende tonus på indersiden af underbenet. Musklen er for slap, og så flader foden nedad, der hvor der skal være en svang.

  En mulig kur var at forsøge sig med optræning og afbalancering af muskulaturen i underbenet - så den platte fod kunne rette sig ud. Det kan lade sg gøre, men det har sundhedsssytemet øjensynlig ikke interesse i.

  Er man rigtig uheldig, så står ortopædi-kirugien klar med operationer, som ofte skaber langt flere problemer, end det løser. Sundhedsvæsnet styres bl.a. af taxameterordninger, så sygehusene har interesse i at udføre så mange operationer som muligt.

  I USA medicineres og opereres der endnu mere end herhjemme (i hvert fald blandt dem, som har en forsikring). Her kan lægerne finde på at behandle hovedpine med kæbeoperationer - det er der eksempler på. Det er næppe til patientens bedste, men det giver en stor økonomisk omsætning.

  I Danmark er lægerne heldigvis nogenlunde fornuftige omend ofte ret snævertsynede. Anyway, pas på din krop og dit helbred - det er du langt bedre tjent med selv at gøre end at overlade det til et mere eller mindre tilfældigt sundhedssystem!

 • Læs videre om Wilhelm Reich her

 • Næste artikel
 • Forrige artikel

  Til start

  Copyright 2011-20 Fitness-vitalitet.dk. Opdateret 12.03.2020.

 •