ENERGI, TRÆNING og BEVIDSTHED

SUNDHED - I ALLE ALDRE
 
               www.hsp-info.dk

 

8.10 Om kropsterapiens fader,

Wilhelm Reich

Negative følelser og tanker har altid deres kropslige modstykke. Skuldre, nakke og hals kan være spændt, brystkassen kan være spændt, kæbe, arme, ben osv. Alt dette blev beskrevet af Wilhelm Reich (1897-1957), der var elev af Sigmund Freud. Efter 15 års praksis som freudiansk psykoanalytiker grundlagde han den kropsterapeutiske retning inden for psykoanalyse og -terapi.

Reich var den første til at beskrive karakter-analysen, hvor man ikke så meget så på, hvad en patient siger, men mere måden hvorpå det udtrykkes. Reich så, at når disse karaktertræk blev bevidstgjort, var det muligt at bearbejde og forandre dem.


Reich (og efter ham Alexander Lowen, der var elev af Reich) så, hvordan negative følelser og traumatiske oplevelser sidder som "pansringer" i kroppen, i store spændte områder, der afskærer livsenergien (som Reich kaldte "orgon") fra et frit flow. Vi oplæres fx til ikke at føle, tale om eller på anden måde udtrykke negative følelser.

Reich så, hvordan kroppen ændrede sig, når karakterpansret blev løsnet. Kroniske muskulære spændinger forsvandt eller blev blødgjort, bevægelserne blev mere frie og åndedrættet dybere. Der var en dyb sammenhæng mellem kroppens panser og følernes begrænsning. Han arbejdede derfor meget på at få frigjort åndedrættet, Og hos nogle patienter kunne det starte orgasmereflekser, det var svært at standse!

Wilhelm Reich var en kontroversiel person. Han var kompromisløs i sin søgen efter psykisk sundhed og personlig frihed. For ham var orgasme-refleksen det ultimative bevis på en sund psyke. Hvis kroppen er fri for pansringer, vil den seksuelle orgasme rulle op gennem kroppen som enorme, lystfulde bølgebevægelser. Og for at kunne tillade denne fuldkomne hengivelse til den seksuelle partner, skal man være helt fri for de kropslige begrænsninger som følelsesmæssige blokeringer og pansringer giver. Denne evne kaldte Reich for orgastisk potens, og den indgik også i andre menneskelige egenskaber. Såsom i evnen til at være fri for uberettiget angst for andre mennesker.

Reich fandt, at neuroser (det begreb han og Freud benyttede om psykologiske forstyrrelser) blev fastholdt eller opretholdt af en energiblokering - en opdæmning af livsenergien (libidoen, med Freuds ord). Psykoterapiens opgave var at finde den dæmning (energistasen), som blokerede for energiens frie flow.

Reich udviklede en terapiform, vegoterapien, der med bl.a. åndedrætstræning skulle frigøre blokeringer i det autonome (det vegetative) nervesystem.

Reich betragtede livsenergiens (libido/orgon) udtryk i orgasmen som en bio-elektrisk proces, der havde denne formel: Spænding - Opladning - Afladning - Afspænding (orgasmeformlen). Denne formel skulle give en generel beskrivelse af biologiske processer.

Reich mente også, at lyst og angst var modpoler. Det prøvede han at bevise med eksperimenter, hvor han målte hudens elektriske opladning i forskellige situationer. Han arbejdede i det hele taget med en række besynderlige apparater af egen opfindelse, der angiveligt kunne opsamle, lagre, udsende og manipulere orgon. Blandt andet havde han en "cloudbuster", der kunne skabe regn.

Reich blev betragtet som en fantast, og da han samtidig var kommunist, resulterede det i den massive personforfølgelse, han blev udsat for i USA først i 1950'erne (i McCarthy-tiden). Ikke mindst hans optagethed af kropslig, seksuel frigørelse blev i det bonerte USA set som en trussel.

Reich hævdede, at livsenergien, orgon, kunne måles og beskrives videnskabeligt. Men myndighederne var efter ham, og i marts 1954 ved en retssag i American Federal Court vedtog man, at orgon ikke eksisterede!

Da Reich blev ved med at skrive om og undervise i orgon-teorien, lagde organisationen FDA (Food and Drug Administration) sag an mod ham. Reich blev idømt to års ubetinget fængselsstraf for "foragt for retten". Seks tons af hans bøger blev efterfølgende brændt på bålet! Reich døde otte måneder senere i fængslet.

  • Læs videre om Energiterapi

  • Næste artikel
  • Forrige artikel

    Til start

    Copyright 2011-19 Fitness-vitalitet.dk

  •